Damifo Vojens -
+45 74204000
vojens@damifo.dk

EN VÆRDIFULD RESSOURCE TÆNK GRØNT TAG HENSYN TIL MILJØET Genanvend dit affald og bidrag til et godt miljø KONTAKT Slide BESKYT MILJØET

RECYCLING SERVICES

Vi tilbyder sortering, håndtering og salg af affaldsløsninger

NYE IDEER TIL GENANVENDELSE

Vi leder altid efter nye ideer, der kan hjælpe os til bedre genanvendelsesprocesser
img

VEJEN TIL AT FORBEDRE VORES GENANVENDELSES PROCESSER

 

Genanvendelse er en proces til at konvertere affald til at indgå i nye produkter og undgå spild af nyttige affaldsressourcer, reducere forbruget af naturlige råstoffer, reducere energiforbrug, reducere luftforurening fra forbrænding og vandforurening fra deponi. Genanvendelse er en vigtig brik i den moderne reduktion af affald og er det tredje led i "Reduce, Reuse og Recycle" affaldshierarkiet.

Genanvendelige affaldsressourcer består af mange forskellige typer som glas, papir, metaller, plastik, træ, tekstiler, med videre. Også kompostering eller anden genbrug af bionedbrydeligt affald såsom mad eller haveaffald anses som genanvendelse. De genanvendelige materialer bringes til et genbrugscenter og miljøstation eller indsamles ved eller nær den enkeltes husstand for efterfølgende at blive sorteret, håndteretog bearbejdet inden det oparbejdes nye råvarer i produktion af nye varer. SE RESULTATERNE FRA

VORES SENESTE PROJEKTERVEJEN TIL ØGET GENANVENDELSE

... måske har vi netop den løsning der kan gøre en forskel for dig

Damifo Vojens -

Link til kunder som allerede i dag anvender Damifo Vojens's løsninger.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her