Damifo Vojens -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

CERTIFIKATER

Damifo Vojens A/S arbejder efter standarderne på Miljø ISO 14001 , Arbejdsmiljø OHSAS 18001 og Corporate Social Responsibility DS49001
Damifo Vojens A/S ønsker at være blandt de førende affalds- og genindvindingsselskaber i Danmark.

Et vigtig led i disse bestræbelser er en aktiv indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet  – under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder.

Vi vil – gennem en aktiv miljøindsats – arbejde for at genanvendelse fremmes, at kvaliteten i genindvindingen højnes,
og at mængderne til deponering og forbrænding reduceres i overensstemmelse med lovgivningen og målsætningerne for området.

Alle niveauer i organisationen skal inddrage miljø og arbejdsmiljø i planlægningen og under udførelsen af de enkelte opgaver.
Vi vil løbende arbejde for at vore medarbejdere har kendskab til virksomhedens værdigrundlag og udviser en høj bevidsthed om miljø og arbejdsmiljø.

Vi vil fremme sundhed og trivsel og udvise social ansvarlighed, forebygge skader og arbejdsrelateret sygdomme.
Og overholde relevant lovgivning og myndighedskrav og løbende forbedre vores indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her