Damifo Vojens -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

DUOFLEX FLEKSIBELT

FLEKSIBELT  OG
FORBEREDT TIL FREMTIDEN

I dag er DuoFlex opbygget, så der skelnes mellem mix af pap, papir og plastfolie og mix af metal, glas og plast. Systemet er fleksibelt og forberedt til, at man i fremtiden kan tilbyde borgerkunderne at genanvende endnu flere typer affald uden at skulle købe nye beholdere.  Fx arbejder Damifo Vojens på at også tekstiler og drikkekartoner, vil kunne lægges i ét af de to kamre. 

Visionen er at genanvende så meget som overhovedet muligt, således at genanvendelige affaldstyper i det restaffald, der i dag bliver brændt af, også kan indgå som en ressource i fremtiden.

Ud over opdeling af P3 og MGP, vil 2-kammer beholderen også kunne anvendes til en opdeling af organisk madaffald og restaffald. Således kan pladsbehovet reduceres hos den enkelte husstand og indsamlingsprisen reduceres. Det undersøges også om de fire grupper P3, MGP, organisk og restaffald kan indsamles i en 4-kammer beholder.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her