Dansk Affald -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

DUOFLEX FLOW

DET RIGTIG FLOW

Det er vores erfaring, at en høj kvalitet på de udsorterede affaldsressourcer, giver mulighed for en mere direkte vej til videreforarbejdning i industrien.

Kvalitetssikringen hos Dansk Affald er med til at sikre det rigtige flow og den bedste økonomi i de genanvendte materialers rejse fra kilden til den enkelte aftager.

VI TAGER ANSVER

Det er vigtigt at vide hvor affaldsressourcerne ender og  at videreforarbejdningen af materialerne sker på forsvarlig og ansvarlig vis. Dansk Affald engagerer sig i at drive en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig virksomhed, og har fokus på disse temaer i alle led af værdikæden. Dansk Affald er ISO14001 miljøcertificeret, OHSAS18001 arbejdsmiljøcertificeret og DS49001 CSR certificeret. Dansk Affald tilbyder gennemsigtighed i processen og synliggør hvad der sker, over for de kommuner, borgere og virksomheder der samarbejdes med.

At vise hensyn og reducere påvirkningen af klima og miljø i positiv retning, er en global opgave, men med lokalt medansvar og lokal handling. En af vejene hertil kan være at tilbyde borgerne DuoFlex ordningen til husstandsindsamling af de genanvendelige affaldsressourcer.

SAMARBEJDE

Dansk Affald samarbejder gerne med kommuner og forsyningsselskaber om DuoFlex forsøgsprojekter til tests af DuoFlex systemet i egen kommune. Og kommuner der allerede har ordningen inviteres løbende til erfa- og udviklingsmøder hos Dansk Affald.

Har du lyst til at høre endnu mere om DuoFlex centralsortering, er du velkommen til at kontakte Dansk Affald om et besøg og en uforpligtende snak om samarbejdsmulighederne.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her