Damifo Vojens -
+45 74204000
vojens@damifo.dk

DUOFLEX SYSTEMET

DUO-FLEX SYSTEMET

2-kammerbeholderen, der placeres ved siden af dagrenovationsbeholderen, er målet for husstandens daglige tur ud med husholdningsaffaldet, og sorteringen er enkel: Det ene kammer er til Pap, Papir og Plastfolie (P3) og det andet kammer til Metal, Glas og Hård plast (MGP).

Der anvendes i Danmark i dag to typer af indsamlingsbiler. Den ene type bil har et 2-delt kammer i bilens længderetning. Ved tømning gennem bagenden af vognen fordeler beholderens indhold sig i de to kamre i et vip. Den anden type bil har et forkammer og et bagkammer til hver sit mix af affald. Der kan tømmes to beholdere ad gangen ved hvert kammer på bilen. Køretøjerne er lette at operere med.

Ude i kommunerne omlastes affaldsmængderne til større transportenheder, inden der køres til den endelige sortering på Damifo Vojenss anlæg i Vojens. Transporten er forholdsvis billig per ton og har en lav miljøpåvirkning.

 

Det centrale sorteringsanlæg i Vojens modtager de omlastede mængder på to forskellige sorteringsanlæg til hhv P3 og MGP, hvor det bliver sorteret ud i rene fraktioner, der afsættes til genanvendelsesindustrien. Der udsorteres i pap, papir, plastfolie, jern, aluminium, klar glas, farvet glas, KSP (keramik, stentøj, porcelæn), samt flere plasttyper og flere typer af ukurante emner. På MGP har kommunekunden sin egen bås til indvejede affaldsressourcer og mængderne sorteres og udvejes hver for sig for korrekt og præcis afregning af kundens mængder.

Afsætningen sker via Damifo Vojens, der videresælger de rene fraktioner til højest bydende aftagere i ind- og udland.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her