Damifo Vojens -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

INNOVATIONSKONSORTIET INNOSORT


Stigende befolkningstal og høje vækstrater globalt resulterer i en stadig alvorligere udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med ressourcer og energi. Samtidig øges verdens affaldsmængder kraftigt på grund af den voksende velstand. Der er således et stort samfundsmæssigt behov for en effektiv ressourceudnyttelse. Og allerede nu er der en kraftig markedsefterspørgsel på sekundære råvarer. I Danmark har regeringen erklæret en målsætning om mere genanvendelse og mindre afbrænding af affald. En øget genanvendelse vil have positive klimamæssige perspektiver, da der vil kunne opnås markante CO2-besparelser. Det er et overordnet mål for innovationskonsortiet INNOSORT at øge genanvendelse af værdifulde materialer i det affald, som endnu ikke genanvendes optimalt via de nuværende affaldssystemer. Derfor vil INNOSORT udvikle teknologier, der kan sortere vores affald efter kemisk sammensætning og form. Det gør det samtidig muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer.

Parterne i Innovations konsortiet er
Damifo Vojens A/S
DanRobotics A/S
Kuusakoski Recycling A/S
ELDAN Recycling A/S;
Puls Design A/S
Danbørs A/S
AffaldVarme Aarhus
SDU, Miljøteknologi
DTU, Informatik
KU, Fødevarevidenskab
Teknologisk Institut

INNOSORT er et konsortium, som samler teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer.

Alle parter brænder for at øge genanvendelsen af værdifulde materialer ved udvikling af:

  • ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi.
  • nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier, der tager hensyn til de løbende ændringer i affaldssammensætning, afsætningsmuligheder, markeds- og lovgivningskrav.
 

Den teknologiske udvikling inden for forskellige sensorteknologier gør det i dag muligt at kombinere forskellige systemer i multisensorsystemer, der langt bedre end tidligere kan skelne mellem forskellige materialetyper. Disse sensorteknologier konvergerer med en meget stærk udvikling inden for robot- og automatiseringsteknologi. Der er således teknologisk grundlag for at udvikle en langt mere sofistikeret automatisk sortering, end det kendes i dag.

Eksempler på konkrete produkter, som forventes udviklet i projektet, er:

  • automatiserede/robotbaserede sorteringsenheder
  • nye hyperspektrale sensorsystemer
  • værktøjer til vurdering og optimering af affaldshåndteringssystemer
  • generisk værktøj til produktdesignere for optimering af end-of-life produktdesign

Ideen til projektet udspringer af konkrete problemstillinger og efterspørgsel hos virksomheder i indsamlings-, sorterings- og afsætningsled for affald og genvundne materialer.

Det primære fokus i INNOSORT er:

  • højværdimaterialer fra husholdninger og erhverv, som i dag ikke udnyttes optimalt, fx plast
  • produkter indeholdende kritiske råstoffer som 1: metaller (fx kobber og platin), 2: halvledermaterialer (fx germanium, gallium, indium), 3: sjældne jordarter (fx neodymium, der indgår i bl.a. elektriske og elektroniske produkter)
  • produkter indeholdende sundheds- og miljøskadelige stoffer, som skal frasorteres for at opnå en acceptabel materialekvalitet.

Projektet løber fra oktober 2012 til september 2016

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her