Damifo Vojens -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

PLAST PROJEKT 2012

Miljøprojekt nr. 1724, 2015

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger
Udvikling af dansk sorteringskoncept

Projektet er gennemført i perioden januar 2012 – juni 2014 i et samarbejde mellem Damifo Vojens A/S og Teknologisk Institut.

Projektet ” Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger - udvikling af dansk sorteringskoncept” har som hovedformål at øge genanvendelsen af værdifulde materialer i det affald, som - gennem de nuværende affaldssystemer - endnu ikke genanvendes optimalt. Det er samtidig målet at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere i affaldsbranchen. For at nå disse mål kræves:

    • Kendskab til sammensætningen af materialer til genanvendelse
    • Kendskab til egnede sorterings- og oparbejdningsteknologier
    • Kendskab til afsætningsmuligheder
    • Udvikling af sorteringsteknologier, der passer til forholdene på det danske marked.

Der er gennemført en række affaldsanalyser for at opgøre, hvilke plasttyper der indgår i de plastfraktioner, der typisk indsamles i Danmark. Med baggrund i resultaterne af disse affaldsanalyser samt litteraturstudier af tidligere gennemførte undersøgelser, er nye afsætningsmuligheder og ‐priser blevet undersøgt, og det er herefter vurderet, hvilke plasttyper der skal arbejdes videre med i projektet.

MILJØPROJEKT 1724/2015 - RAPPORT

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her