Damifo Vojens -
+45 74204000
mail@danskaffald.dk

SAGA II


Regeringens nye ressourcestrategiplan peger mod mere genanvendelse og mindre forbrænding af vores husholdningsaffald. Til gavn for både miljø, klima og økonomi. Og fra politisk side er der både i Danmark og i Europa stort fokus på, hvordan vi kan forvalte vores ressourcer endnu bedre, og hvordan alle syv mia. mennesker i verden sammen kan bidrage til, at der også er råstoffer nok til vores børn i fremtiden.

Projekt SAGA II gennemført fra maj til december 2014, udspringer af det projekt Damifo Vojens gennemførte i 2012 på en kortlægning af genanvendelsespotentialet af organisk madaffald til genanvendelse. Udover positive resultater af det organiske affalds kvalitet og mængde, viste SAGA projektets analyser af restaffaldet til forbrænding, at der var større mængder af potentielt genanvendelige tekstiler, drikkekartoner og plastemner som gik til forbrænding. Fraktioner som der på husstandenes adresse ikke var en ordning til. For at afdække om det var relevant at arbejde videre med at forfølge disse fraktioner til anvendelse i genanvendelsesprocesser frem for forbrænding, til understøttelse af målopfyldelse af de i Ressourcestrategien 2022 mål på 50% genanvendelse af husstandsaffaldet, etableredes SAGA II projektet.

Cookies!

Denne hjemmeside bruger cookies til at give dig en bedre browseroplevelse. Læs om hvordan vi anvender cookies og hvordan du kan ændre dine indstillinger. Klik her